INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ COOKIES

 

Společnost ViVA school s.r.o., IČ: 24730301, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje uživatele svých webových stránek (dále jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies obsahují informace týkající se používání internetu, ale neidentifikují konkrétní osobu. Cookies jako takové nepředstavují riziko pro samotný počítač. V důsledku shromažďování údajů však může obecně docházet ke ztrátě anonymity jednotlivých uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, jaké informace návštěvník webu sděluje (lze nastavit přímo v zařízení samotným uživatelem).

 

Soubory cookies obecně pomáhají např.:

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.

 

Společnost ViVA school s.r.o. zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek následující údaje:

 

Společnost ViVA school s.r.o. nevyužívá a ani nedala pokyn Zpracovateli k využívání následujících cookies:

Marketingové cookies: Tyto cookies používají reklamní společnosti k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro uživatele.

Společnost ViVA school s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti ViVA school s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také partnery společnosti. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si společnost pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

osoby, které pro společnost zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které společnost pro tyto služby využívá (zpracovatelé).